AUDIO-PRAGNIENIA.pl
zaspokoimy je wszystkie...
Symulator obudów zamkniętych
Strona główna
Oferta car audio
Teoria, opisy, porady
Wspomaganie projektowania
Symulator obudów zamkniętych
Galeria
Forum car audio
Do pobrania
Formularz kontaktowy
Dane firmy, kontakt

Symulator zamkniętych obudów głośnikowych

Aplet do symulacji obudów zamkniętych online. Symulator w fazie testów - w razie wykrycia jakichkolwiek sugestii lub znalezienia błędów prosimy o kontakt drogą mailową.

Instrukcja do symulatora znajduje się na dole strony.

Symulator

Nie można załadować apletu - do jego uruchomienia niezbędne jest środowisko JAVA.

Instrukcja/opis symulatora

Do przeprowadzenia symulacji głośnika niskotonowego niezbędne są jego podstawowe parametry Thiele’a-Smalla. Parametry te powinny być udostępnione przez producenta głośników (strony produktów, manuale).
  • qts - dobroć całkowita (wartość bez jednostki);
  • vas - objętość ekwiwalentna (wyrażona w litrach);
  • fr - częstotliwość rezonansowa (wyrażona w hercach).

Instrukcja symulatora: parametry T-S Wartości tych parametrów (bez jednostek) wprowadzamy odpowiednio w pola w górnym panelu symulatora. Do rozdzielenia części dziesiętnych używamy znaku "kropki" - ".". Jeżeli wprowadzona wartość jest niepoprawna pole z tą wartością zmieni kolor na czerwony. Zmiany któregokolwiek z parametrów są od razu uwzględniane w symulacji.

Zmianę wartości objętości kolumny/zabudowy/subwoofera dokonujemy za pomocą paska znajdującego się na środkowym panelu. Instrukcja symulatora: objętość/litraż kolumny Przesuwanie paska w lewą stronę zmniejsza objętość, przesuwanie w prawą zwiększa. Wartość liczbowa objętości znajduje się po lewej stronie, pod paskiem regulacji i może zmieniać się od 5 do 220 litrów. Podobnie jak w przypadku parametrów T-S zmiany wartości objętości od razu są uwzględniane w symulacji.

Instrukcja symulatora: parametry kolumy Wynikiem symulacji są parametry:
  • Qtc - wypadkowa dobroć głośnika w symulowanej obudowie;
  • f3 - dolna częstotliwość graniczna dla spadku ciśnienia akustycznego o 3dB;
  • f6 - dolna częstotliwość graniczna dla spadku ciśnienia akustycznego o 6dB.
Parametry te można znaleźć po lewej stronie na środkowym panelu (pod suwakiem regulacji objętości).

Ostatni panel symulatora zawiera wykres z charakterystyką częstotliwościową symulowanego głośnika. Oś OX jest osią częstotliwości wyrażonych w Hz (skala logarytmiczna od 20Hz do 300Hz). Oś OY jest wzmocnieniem/tłumieniem wyrażonym w dB (od -27 do 12).